Het controleren van jaarcijfers en hierover adviseren. Dat is in een notendop wat een accountant doet. Als accountant vervul je daarmee een centrale rol binnen de financiële afdeling van een organisatie. In dit artikel gaan we dieper in op het accountancy beroep en bespreken we welke competenties, skills en vaardigheden je zoal nodig hebt om te kunnen werken als accountant.

Het beroep accountant

Misschien heb je ze al eens voorbij zien komen of er zelfs naar gezocht. Accountant vacatures. Zoals eerder gezegd, een beroep met een centrale rol. In de meeste landen is het wettelijk voorgeschreven dat bijvoorbeeld (middel)grote ondernemingen, banken en overheidsinstellingen hun financiële verslaglegging of jaarrekening vergezeld laten gaan van een zogenaamde accountantsverklaring. En dat is jouw opdracht. Het controleren en beoordelen op juistheid en volledigheid van de gepresenteerde jaarcijfers en toelichting. Hierover geef je vervolgens een al dan niet goedkeurende verklaring af. Direct belanghebbenden hierbij zijn de Raad van Commissarissen, aandeelhouders, banken en de fiscus. Daarnaast kun je als accountant worden ingeschakeld voor advieswerk of voor andere specifieke problemen.

Welke competenties, skills en vaardigheden heb je hiervoor nodig?

De belangrijkste competenties, skills en vaardigheden om als accountant te werken, zijn:

  • Resultaatgericht;
  • Cijfermatig inzicht;
  • Klantgericht;
  • Organisatiegericht;
  • Analytisch vermogen;
  • Flexibel;
  • Communicatieve vaardigheden.

Zo heb je de instelling om resultaten te willen halen nodig (resultaatgerichtheid). Niet alleen voor het controleren van de jaarrekening, maar ook om een kundig advies uit te brengen of om een helder rapport samen te stellen. Vanzelfsprekend moet je het boeiend vinden om voortdurend in de wereld van cijfers en getallen te duiken (cijfermatig inzicht). Het zich inleven in de situatie van de klant – waarmee je vaak een jarenlange vertrouwensband onderhoudt – en een integere houding is van belang wanneer je je cliënten zo goed mogelijk van dienst probeert te zijn (klantgericht). Het durven confronteren met lastige feiten (denk aan fouten of problemen) is daar ook een onderdeel van. Wanneer je werkt als accountant ben je actief betrokken bij de administratie en bedrijfsvoering, waarvoor je zorgvuldig naar het reilen en zeilen binnen een organisatie kijkt en ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk informatie hierover verzamelt (organisatiegericht). Wanneer er slechts beperkte informatie is, word je in staat geacht om daaruit toch goede conclusies te kunnen trekken (analytisch vermogen). Het flexibel en positief opstellen jegens veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie is iets dat je moet kunnen. Ook op jouw communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, wordt bij activiteiten als adviseren, controleren, vergaderen en het schrijven van rapporten een beroep gedaan.

Wil je graag aan de slag als (assistent) accountant of ben je op zoek naar een vergelijkbare nieuwe uitdaging? Stuur dan je CV naar ons toe of neem contact met ons op. Wij helpen je graag aan een baan waarin je werkt met passie.